Zakończone postępowania

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii BDG-KP.2611.5.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-11-28 15:12
Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów GUGiK. BDG-KP.2611.4.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-11-16 09:40
Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej map topograficznych w skali 1:50 000 do map topograficznych w skali 1:100 000 GI-TOPO.2611.2.2023 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2023-08-04 12:55

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa