Lista postępowań PZP

Pozycje 1-4 z 4  pokazuj  pozycji

BDG-ZP.2610.23.2023.IZ Zakup podsystemu bezpieczeństwa do równoważenia ruchu sieciowego i ochrony aplikacji przed zagrożeniami. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-16 2023-11-16 12:00 --
BDG-ZP.2610.19.2023.GI Dostawa odbiorników GNSS na potrzeby modernizacji systemu ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-29 2023-10-31 12:00 --
BDG-ZP.2610.20.2023.BDG Dostawa gazu ziemnego wraz z dystrybucją Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-28 2023-10-13 12:00 --
BDG-ZP.2610.18.2023.IZ Świadczenie usług rozszerzonej gwarancji dla infrastruktury Oracle Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-09-27 2023-10-23 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa