Lista Wstępnych konsultacji rynkowych

Pozycje 1-12 z 12  pokazuj  pozycji

IZ-BRSIG.2611.1.2023 Modernizacja i dostosowanie aplikacji i usługi analiz BODT10k w kontekście zmiany schematu danych BDOT10k. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-08-07 2023-08-21 16:24 --
KN-PRGNG.2611.3.2023 Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych” wyd. VII, 2023; Skład i druk broszury informacyjnej w języku angielskim dotyczącej publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, wyd. VII, 2023; Druk mapy „Świat – państwa i terytoria niesamodzielne 2023” Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-07-12 2023-07-27 23:59 2023-09-01
KN-EGiB.2611.1.2023 Opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu i pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (Program FERC) Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-06-23 2023-07-03 16:00 --
KN-PRGNG.2611.2.2023 Weryfikacja i aktualizacja treści „Polskiego przewodnika toponimicznego dla redaktorów map i innych użytkowników” (wyd. IV, 2010) Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-05-30 2023-06-07 23:59 --
KN-PRGNG.2611.1.2023 Opracowanie merytoryczne zasad transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-05-24 2023-06-02 23:59 --
KN-PRNG.2611.3.2023 Opracowanie form dopełniaczy, miejscowników i przymiotników dla polskich nazw budowli z obszaru Ukrainy i Białorusi zawartych w suplemencie do "Urzędowego wykazu polskich nazw geograficznych świata" Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-04-13 2023-04-21 23:59 --
KN-IRP.2611.1.2023 Świadczenie usług utrzymania dla środowiska informatycznego usług i aplikacji ,,Integracji” oraz przygotowanie dokumentacji technicznej tego środowiska Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-03-29 2023-04-07 23:59 --
IZ-ZSIN.4040.28.2023 Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz świadczenie usług Asysty Technicznej Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-02-17 2023-02-28 23:59 --
KN-PRNG.2611.2.2023 Opracowanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2023 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2023-01-26 2023-02-03 23:59 2023-02-08
KN-PRNG.2611.5.2022 Organizacja 22. Posiedzenia Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN) w Warszawie Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-12-07 2022-12-30 23:59 2023-01-25
KN-PRNG.2611.4.2022. Opracowanie obiektów nadrzędnych dla obiektów geograficznych uwzględnionych w Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata (wyd. II, 2019) Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-06-20 2022-07-08 23:59 2022-07-18
KN-PRNG.2611.4.2022 Opracowanie obiektów nadrzędnych dla obiektów geograficznych uwzględnionych w Urzędowym wykazie polskich nazw geograficznych świata (wyd. II, 2019) Główny Urząd Geodezji i Kartografii Badanie rynku Z ogłoszeniem Usługi 2022-06-01 2022-06-16 23:59 2022-06-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa