Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 41  pokazuj  pozycji

BDG-KP.2611.5.2023 Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-11-09 2023-11-24 23:57 2023-11-28
BDG-KP.2611.4.2023 Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów GUGiK. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-11-09 2023-11-15 16:00 2023-11-16
GI-FOTO.2611.11.2023 Zamówienie na Subskrypcję oprogramowania wraz z opieką serwisową i wsparciem technicznym CertiflAI Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-11-03 2023-11-10 10:00 --
GI-GSOP.2611.10.2023 Dostawa drobnego sprzętu teleinformatycznego na potrzeby systemu ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-10-30 2023-11-08 12:00 2023-11-17
GI-GSOP.2611.8.2023 Instalacja anten wraz z odbiornikami na stacjach referencyjnych systemu ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-09-13 2023-09-19 12:00 2023-10-11
GI-FOTO.2611.10.2023 Subskrypcja oprogramowania wraz z opieka serwisową i wsparciem technicznym dla oprogramowania: MATCH-AT , DTMaster Stereo, UAS Master firmy TRIMBLE (Inpho) Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-09-13 2023-09-21 10:20 --
GI-TOPO.2611.3.2023 Opracowanie narzędzia do automatycznego rozpoznawania znaków i tekstów z rastrów map glebowo-rolniczych w zakresie konturów glebowych i odkrywek glebowych Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-08-30 2023-09-18 12:00 2023-09-19
GI-GSOP.2611.5.2023 Założenie punktów ekscentrycznych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-08-18 2023-08-24 12:00 2023-08-25
BDG-A.2611.11.2023 Wykonanie modernizacji systemu telewizji dozorowej Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-08-17 2023-09-01 23:59 2023-09-25
KN-PRGNG.2611.3.2023. Skład i druk publikacji „Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych”, broszury w j. angielskim oraz mapy Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-08-16 2023-08-31 23:59 2023-09-04
GI-GSOP.2611.4.2023 Założenie punktów ekscentrycznych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-27 2023-08-03 12:00 2023-08-03
GI-FOTO.2611.8.2023 Subskrypcja oprogramowania wraz z opieka serwisową i wsparciem technicznym dla oprogramowania: TerraSolid, LASTools, Global Mapper. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-19 2023-07-24 10:00 2023-08-22
GI-TOPO.2611.2.2023 Opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej map topograficznych w skali 1:50 000 do map topograficznych w skali 1:100 000 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-07-12 2023-07-31 12:00 2023-08-04
BDG-A.2611.10.2023 Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach nr 27, 28, 29 w lokalu położonym w Warszawie przy ul. Żurawiej 6/12 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-07-07 2023-07-17 23:59 --
BDG-A.2611.7.2023 Wykonanie remontu opaski, cokołu na elewacji, ramp i schodów w budynku położonym w Lesznowoli przy ul. Wojska Polskiego 81 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-06-06 2023-06-15 23:59 2023-08-17
GI-TOPO.2611.1.2023 Przedmiotem postępowania jest opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej map topograficznych w skali 1:50 000 do map topograficznych w skali 1:100 000 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-05-24 2023-06-06 12:00 2023-07-12
GI-FOTO.2611.2.2023 Wykonanie ortofotomapy i danych wysokościowych Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-05-10 2023-05-30 12:00 2023-08-22
GI-GSOP.2611.1.2023 Kalibracja indywidualna anten GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-05-08 2023-05-17 12:00 2023-05-18
BDG-A.2611.4.2023 Malowanie 10 pokojów oraz wymiana płytek podłogowych pomieszczenia socjalnego w budynku w Warszawie przy ul. Jana Olbrachta 94B Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Roboty budowlane 2023-05-05 2023-05-12 23:00 2023-06-06
KN-PRNG.2611.2.2023. Opracowywanie merytoryczne materiałów na potrzeby działalności Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (KSNG) w 2023 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-02-21 2023-03-02 23:59 2023-03-06
KN-PRNG.2611.1.2023 Organizacja 22. Posiedzenia Sekcji Regionalnej Bałtyckiej Grupy Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (UNGEGN) w dniach 15-17 marca 2023 r. Warszawie Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-25 2023-02-03 23:59 2023-03-06
BDG-A.2611.3.2023 Konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń budynku w okresie 12 miesięcy Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-01-24 2023-01-30 12:00 2023-02-06
BDG-I.2611.4.2022 Zakup licencji na oprogramowanie Veeam oraz usług aktualizacji oprogramowania VMware i Veeam Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-12-08 2022-12-12 16:00 --
IZ-USIG.2611.3.2022 Świadczenie usług rozszerzonej gwarancji dla urządzeń HP Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-12-06 2022-12-12 09:00 2022-12-20
IZ-USIG.2611.5.2022 Zakup usług rozszerzonej gwarancji dla infrastruktury sprzętowej. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2022-12-05 2022-12-09 08:15 2022-12-20

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa