Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 46  pokazuj  pozycji

BDG-ZP.2610.25.2023.IZ Świadczenie usług rozszerzonej gwarancji dla urządzeń HP Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-09 2023-11-17 12:00 --
BDG-ZP.2610.24.2023.GI Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby systemu ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-11 2023-10-19 12:00 2023-11-28
BDG-ZP.2610.22.2023.IZ Rozbudowa centralnego zasobu NAS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-10 2023-11-14 12:00 2023-11-28
BDG-ZP.2610.21.2023.SWZ Organizacja Spotkania SGiK – listopad 2023 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-09-29 2023-10-09 12:00 2023-11-15
BDG-ZP.2610.17.2023.GI Stabilizacja znaków podstawowej osnowy geodezyjnej Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-08-04 2023-08-17 12:00 2023-10-11
BDG-ZP.2610.16.2023.KN Opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w ramach Programu FERC Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-19 2023-07-27 12:00 2023-10-16
BDG-ZP.2610.15.2023.KN Opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w ramach Programu FERC Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-07-17 2023-07-25 12:00 2023-07-18
BDG-ZP.2610.14.2023.GI Przetworzenie rastrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1 : 5 000 do postaci wektorowej dla województwa opolskiego Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-04 2023-08-03 12:00 2023-09-28
BDG-ZP.2610.13.2023.GI Opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-19 2023-07-18 12:00 2023-10-13
BDG-ZP.2610.12.2023.BDG Instalacja zestawu hydroforowego – etap II Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-09 2023-05-26 12:00 2023-08-02
BDG-ZP.2610.10.2023.GI Pomiar osnowy grawimetrycznej klasy fundamentalnej na terenie kraju wraz z opracowaniem wyników Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-21 2023-05-23 12:00 2023-07-13
BDG-ZP.2610.11.2023.SWZ Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Warszawie Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-18 2023-04-26 12:00 2023-08-02
BDG-ZP.2610.9.2023.IZ Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz świadczenie usług Asysty Technicznej Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-31 2023-05-09 12:00 2023-08-11
BDG-ZP.2610.8.2023. GI Świadczenie usługi asysty technicznej dla oprogramowania zarządzającego systemem ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-27 2023-04-04 12:00 2023-04-18
BDG-ZP.2610.7.2023.SWZ Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Warszawie Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-24 2023-04-03 12:00 2023-04-28
BDG-ZP.2610.6.2023.GI Opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze kraju Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-17 2023-04-19 12:00 2023-07-04
BDG-ZP.2610.5.2023.IZ Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) dla oprogramowania Geoportal, PZGiK oraz CAPAP Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-03-03 2023-03-30 12:00 2023-05-16
BDG-ZP.2610.4.2023.GI Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 2 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-15 2023-03-14 12:00 2023-06-06
BDG-ZP.2610.3.2023.GI Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski – ZAKRES 1 Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-02-03 2023-03-02 12:00 2023-05-09
BDG-ZP.2610.2.2023.BDG Świadczenie usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia w okresie 12 miesięcy Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-09 2023-01-19 12:00 2023-02-02
BDG-ZP.2610.01.2023.GI Opracowanie danych wysokościowych Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-09 2023-02-08 12:00 2023-03-17
BDG-ZP.2610.35.2022.GI Opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-30 2023-01-27 12:00 2023-07-04
BDG-ZP.2610.34.2022.BDG Świadczenie usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia w okresie 12 miesięcy Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-15 2022-12-22 12:00 2022-12-22
BDG-ZP.2610.33.2022.BDG Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-19 12:00 2023-01-02
BDG-ZP.2610.32.2022.IZ Zakup usług rozszerzonej gwarancji na oprogramowanie VMware Główny Urząd Geodezji i Kartografii Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-02 2022-12-12 12:00 2022-12-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa